Współpraca

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Galeria QaratRegulamin sprzedaży w sklepie internetowym Galeria Qarat


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Galeria Qarat, przez Projektantów sprzedających za pośrednictwem sklepu internetowego swoje produkty.

Dlaczego Galeria Qarat?Dlaczego Galeria Qarat?


Galeria Qarat jest sklepem internetowym, którego celem jest zrzeszanie wielu zdolnych Projektantów i prezentowanie ich prac szerokiemu gronu Odbiorców. Ty przesyłasz nam swoje prace, my zajmujemy się ich wystawieniem na sprzedaż i wysyłką do Klientów.
To my zajmujemy się również promowaniem i reklamowaniem sklepu. Wystarczy, że tworzysz oryginalne przedmioty – my zajmiemy się całą resztą.

Zgłoszenie do współpracyZgłoszenie do współpracy


Jeżeli chcesz wystawiać swoje prace na sprzedaż w sklepie internetowym Galeria Qarat, wystarczy że zapoznasz się z niniejszym regulaminem współpracy i wypełnisz poniższy formularz:
Imię i nazwisko:
Pseudonim artystyczny:
Adres e-mail:
Krótko o sobie:
Zdjęcia produktów: minimum 5
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
chcę wgrać więcej zdjęćWspółpracaWspółpraca


Warunkiem rozpoczęcia współpracy ze sklepem internetowym Galeria Qarat, jest pozytywne rozpatrzenie Twojego zgłoszenia.
Cenimy sobie pomysłowość oraz wysoką jakość wykonania produktów. To są dwa główne wyznaczniki, którymi się kierujemy podczas wyboru.

O chęci podjęcia współpracy powiadomimy Cię drogą mailową.

W następnej kolejności, otrzymasz od nas pocztą tradycyjną dwa podpisane egzemplarze umowy o współpracy, z których jeden odsyłasz do naszego Sklepu. Wraz z umową możesz przesłać swoje pierwsze kolekcje na sprzedaż.

Podejmując współpracę Projektant akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Galeria Qarat.
Nasi Projektanci zobowiązani są przesłać nam swoje wizytówki (zdjęcie lub logo + krótki opis). Jest to niezbędne w celu wypromowania jego produktów.
Wizytówka taka będzie widoczna na stronie sklepu internetowego Galeria Qarat, tuż przy pracach danego Projektanta.

Projektanci przesyłając nam swoje kolekcje, zobowiązani są przesłać nam również własne zdjęcia przedstawiające poszczególne produkty danej kolekcji. Jest to warunek konieczny. Zdjęcie główne powinno być zrobione na białym tle, zdjęcia pozostałe (np. ukazujące szczegóły danego produktu, mogą mieć tło w innym, dowolnym kolorze). Niemniej wszystkie zdjęcia muszą być bardzo dobrej jakości. Sklep internetowy Galeria Qarat zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie własnoręcznie wykonanych zdjęć w przypadku, gdy uzna nadesłane przez Projektanta zdjęcia za niewystarczająco dobre jakościowo (nieostre, przekontrastowane, wykonane na nieodpowiednim tle, itp.).
Cenimy sobie oryginalność prac, dlatego właśnie 10% produktów danego Projektanta wystawianych w naszym sklepie internetowym, musi być unikalna i nie może być sprzedawana w innych sklepach internetowych.

Wystawianie produktówWystawianie produktów


Sklep internetowy Galeria Qarat pośredniczy w sprzedaży, wystawiając i wysyłając produkty Projektantów do Klientów.

Produkty wystawiane będą kolekcjami. Dlatego też chcąc wystawić swoje prace w sklepie internetowym Galeria Qarat, musisz przesłać nam na własny koszt prace w postaci kolekcji. Jedna kolekcja powinna zawierać minimum 5 produktów, które będą ze sobą powiązane stylistycznie bądź za sprawą formy lub materiału wykonania. Takich kolekcji możesz przesłać dowolną ilość.
Wraz z kolekcjami Projektant zobowiązany jest wysłać nam wypełniony formularz opisu produktów (nazwa produktu, rodzaj produktu, materiał, z którego został wykonany, technika wykonania, rozmiar produktu, cena Projektanta). Formularz taki Projektant otrzyma drogą mailową w chwili zaakceptowania przez nas jego zgłoszenia współpracy. Formularz ten należy zapisać, aby móc korzystać z niego przy opisywaniu każdej nowej kolekcji.
Projektant zobowiązany jest przesłać nam wypełniony formularz drogą mailową ([email protected]) równolegle z wysyłką kolekcji. W przypadku kilku kolekcji, formularz wypełniany jest oddzielnie dla każdej kolekcji.
Sklep internetowy Galeria Qarat nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisach popełniane przez Projektantów.

Adres, pod który należy wysyłać przesyłki z produktami:

Galeria Qarat
Karolina Szczepankowska
Kosewko, ul. Mała 7
05- 180 Pomiechówek

Powyższy adres jest również adresem do korespondencji.

W ramach pośrednictwa w sprzedaży, sklep internetowy Galeria Qarat zobowiązuje się do jak najszybszego wystawiania prac w imieniu Projektanta, na właściwych dla danego produktu stronach sklepu, a następnie do ich wysłania do Klienta po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Galerii Qarat.

Projektant może wystawiać swoje prace w sklepie internetowym Galeria Qarat do momentu ich sprzedaży (części produktów lub całej kolekcji) lub na okres czterech miesięcy. Po upływie tego okresu Projektant wraz nami decyduje czy prace niesprzedane wycofać ze sprzedaży, pozostawić na kolejny dowolny okres czy też dokonać obniżki cen.
Sklep internetowy Galeria Qarat zastrzega sobie prawo do wycofania niesprzedanych produktów po upływie okresu czterech miesięcy. Wycofane ze sprzedaży produkty, w niezmienionym stanie, odsyłamy do Projektantów na nasz koszt.

Sklep internetowy Galeria Qarat nie pobiera opłaty za wystawienie produktów, tylko prowizję od ich sprzedaży. Marża sklepu doliczana jest automatycznie do ceny Projektanta i wynosi 30%. Galeria Qarat zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji, po uprzednim poinformowaniu Projektantów.

Prace o dużej wartości, rozmiarze lub wadzePrace o dużej wartości, rozmiarze lub wadze


W przypadku gdy Projektant tworzy prace o dużej wartości, dużym rozmiarze lub wadze, istnieje możliwość zmiany zasad wystawiania produktów, po uzyskaniu z naszej strony zgody.
W takiej sytuacji Projektant zobowiązany jest dostarczyć nam zdjęcia danego produktu w formie cyfrowej. Zdjęcia takie powinny być wykonane na białym tle i przesłane nam drogą mailową ([email protected]) wraz z wypełnionym formularzem opisu produktów.
Zastrzegamy sobie prawo do nie wystawienia zdjęć prac, których jakość techniczna nie będzie odpowiadała standardom naszego sklepu.

Projektant, który samodzielnie wysyła prace do Klientów zobowiązuje się, że zrealizuje zamówienie w przeciągu dwóch dni roboczych od otrzymania wiadomości od sklepu internetowego Galeria Qarat, o wpłynięciu należności za te zamówienie.
Poniesione koszty przesyłki zawarte w cenniku Sklepu, zostaną zwrócone Projektantowi w aktualnym miesięcznym rozliczeniu.

W przypadku gdy koszt przesyłki jest większy niż przewiduje cennik Sklepu, Projektant zobowiązany jest do zawarcia w cenie swojego Produktu przewidywanych kosztów przesyłki, pomniejszonych o koszt przesyłki podany w cenniku Sklepu Galeria Qarat.

Projektant zobowiązany jest do podania kosztu przesyłki w formularzu opisu produktów.

Rozliczenia z ProjektantamiRozliczenia z Projektantami


Galeria Qarat pełni rolę pośrednika w sprzedaży prac Projektantów. Rozliczenia za sprzedane produkty odbywają się w systemie miesięcznym. Na początku każdego miesiąca, najpóźniej do 10, otrzymujesz od nas informację, które produkty zostały sprzedane w poprzednim miesiącu. Za prace sprzedane rozumie się prace zamówione oraz opłacone przez Klienta. Prace które nie zostały opłacone do dnia wykonania rozliczenia przechodzą do rozliczenia za miesiąc następny.

Należne pieniądze przelewamy na Twoje konto bankowe niezwłocznie po dokonaniu rozliczenia, nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca. Wszelkie informacje dotyczące rozliczeń zostaną przesłane do Ciebie drogą mailową.

Na życzenie wystawiamy fakturę VAT na marżę, którą pobieramy za usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży prac wystawionych w sklepie internetowym Galeria Qarat. Faktury będą wysyłane drogą elektroniczną równolegle z przelewem bankowym, stanowiącym równowartość cen prac sprzedanych przez Projektanta w danym okresie rozliczeniowym. Dane do faktur zostaną pobrane z Formularza Informacyjnego o Projektancie.
Projektant zobowiązany jest do aktualizacji danych, jeśli zostaną one zmienione w trakcie współpracy ze sklepem internetowym Galeria Qarat.

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe


Prawa autorskie do zdjęć produktów wykonanych przez Galerię Qarat są własnością sklepu. Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie tychże zdjęć na potrzeby innych sklepów, galerii lub do innych celów nie związanych z działalnością sklepu internetowego Galeria Qarat, bez konsultacji z nami i bez naszej zgody. Nie rościmy sobie praw do zdjęć nadsyłanych przez Projektantów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań – napisz, z chęcią udzielimy wszelkich odpowiedzi.
E-mail: [email protected]

do góry